Предстоящо

11.10.2021

Семинар за популяризиране на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 годишна възраст ще се проведе в Смолян

30.09.2021

Държавната агенция за закрила на детето отново ще връчи отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“