Предстоящо

30.11.2022

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост

18.11.2022

Смолян ще отбележи Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия